Michal´s Martinů MIDI files collection

                                                                                     You can try to translate the texts via Google translator from Czech language to your one.

                                                                           Jaroslav Ježek  Bugatti Step                                                                      2:35    ♪♪              mp3

                                                                                                      Isabel Valse                                                                      6:19    ♪♪              mp3

                                                                                                      Equatorial Rag                                                                  2:13    ♪♪             mp3

                                                                                                      Tanec Loutky              The Puppet Dancing                    1:59    ♪♪             mp3

                                                                                                       Rapsodie Krvavého Měsíce Bloody Moon Rhapsody  3:56    ♪♪             mp3

                                                                                             1. ALBUM
                                                                                                      Tři strážníci                 Three Policemen Step                  1:58    ♪♪    text   mp3

                                                                                                      Zasu                                                                                    3:16    ♪♪   text

                                                                                                      Skafandr Fox               Suit Fox                                         3:25   ♪♪    text

                                                                                                      Tmavomodrý Svět       The navy-blue world                     3:00    ♪♪   text
                                                                                   
                  Mercedes                                                                           1:58    ♪♪   text

                                                                                                      Pochod neutrálů             The march of neutralists                    1:22    ♪♪   text 

                                                                                                      Prodám Srdce               I´ll sell a heart                              1:39    ♪♪   text

                                                                                                      Don Juan - Waltz                                                                2:43    ♪♪   text
                                                                                              
       Pochod 100% mužů      The march of 100% man             2:25    ♪♪    text
                                                                                                      Pražská Java                  Prague´s Java                       
     1:44    ♪♪   text
                                                                                                      Nikdo nic nikdy nemá   No one has ever nothing         
    2:02    ♪♪   text

                                                                                                      Ezop & Brabenec          Aesop  and pismire                      2:59    ♪♪    text
                                                                                                      Stonožka                       Centipede                               
     2:28    ♪♪    text
                                                                                               
      Kleopatra                      Cleopatra                                     2:17    ♪♪    text

                                                                                                      Evropa volá                   Europe's calling                           3:49    ♪♪   text  mp3

                                                                                                      Peníze nebo Život           Money or life                              2:35    ♪♪    text
                                                                                                      Život je jen Náhoda     Life is just a confidence        
        2:56    ♪♪    text
                                                                                                      Proč Nemohu Spát        Why I can´t sleep                  
     3:33    ♪♪    text

                                                                                                      Klobouk ve Křoví         A hat in the shrub                        3:11    ♪♪    text
                                                                                          
           Minulost přes palubu     The past over the board             4:40    ♪♪    text
                                                                                                      Zlatá Střední Cesta       Noble middle way                   
     3:01    ♪♪   text
                                                                                                      Šaty Dělaj Člověka       Clothes make the man          
       2:21   ♪♪    text

                                                                                                      Svítá                               It is getting light                           4:19    ♪♪    text
                                                                                                      Když jsem kytici vázala  When I was binding the bouquet  3:14   ♪♪   text

                                                                                                      Peklo i Ráj                       Hell as well as Paradise              4:13    ♪♪    text

                                                                                                     O Španělsku si Zpívám   About Spain am I singing             2:49    ♪♪    text

                                                                                                      Hej, pane králi!            Hey, Mr. King                                2:00    ♪♪    text
                                                                                                      Svět Naruby                The world upside down        
            2:58    ♪♪   text
                                                                                                      Potopa                           Flooding                                    
     2:55    ♪♪    text
                                                                                                      Proti Větru                   Against the storm                           2:33      ♪♪   text 
                                                                                                      Nebe na Zemi               Heaven on Earth                   
         2:26    ♪♪    text
                                                                                                      David & Goliáš            David and  Goliath                   
    2:36    ♪♪    text
                                                                                                      Hej Rup!                       Yo-ho-ho!                                 
     1:50    ♪♪    text
                                                                                                      Svět patří nám               The world belongs to us         
     2:06    ♪♪   text
   
                                                                                                   Civilisace                       Civilisation                                   4:42    ♪♪   text  mp3 

 

                                                                                              2. ALBUM                                                                                                   

                                                                                                     Vyznání lásky                  The declaration of love                7:34    ♪♪    text
                                                                                              
      Carioca (Sol Y Umbra)                                                          1:52    ♪♪    text

                                                                                                     Na Shledanou v Lepších Časech See you in better times   3:20    ♪♪    text

                                                                                                      Ze dne na den                From day to day                             3:26    ♪♪   text
                                                                                                      Zakázané ovoce            Forbiden fruit                                  2:24    ♪♪    text

                                                                                                     Babička Mary               Granny Mary                                  3:37     ♪♪   text 

                                                                                                      Kat & Blázen                Hanger & Fool                                2:27    ♪♪    text

                                                                                                      Bůh Suď!                       God Knows!                                    1:51    ♪♪    text

                                                                                                      Pochod Plebejců            The march of plebeians                  1:02    ♪♪    text                     

                                                                                                      V domě straší duch       In this haunted house                      2:44    ♪♪    text 

                                                                                                      Teď Ještě Ne               Not Yet Now                                     2:26    ♪♪   text
                                                                                                      Slovník Lásky               Love Dictionary                               2:27    ♪♪    text

                                                                                                      Don Parola & Don Pandero                                                   2:10     ♪♪   text 

                                                                                                      Prázdná náruč                Empty arms                                     2:45    ♪♪    text

                                                                                                      Vousatý Svět                 Bearded world                                 1:20    ♪♪   text

                                                                                                      Tragédie Vodníkova     The Tragedy of a Water Goblin     2:17    ♪♪   text
                                                                                                      Holduj Tanci, Pohybu    Enjoy the Dance, the Movement    2:06    ♪♪    text

                                                                                                      Vy nevíte, co je středověk   You don't know what is Middle Ages?  3:26    ♪♪    text

                                                                                                       Konšelská II                                                                            2:25    ♪♪   text 

                                                                                                      Co na Světě mám Rád   What I like in this world                  2:43    ♪♪    text

                                                                                                      Kolumbovo Vejce           The Egg of Columbus                      2:09    ♪♪    text

                                                                                                      Záleží na Nás                  Depens on Us                                  3:23    ♪♪    text                     

                                                                                                      Trójský Kůň                    Trojan Horse                                   2:19    ♪♪   text

                                                                                                       Rub a Líc                                                                                  2:05    ♪♪   text

                                                                                                       Strejček Hlad                 Uncle Hunger                                   2:19    ♪♪   text

                                                                                   P ra-pra-prabába mé Prabáby     The great-great-great grandmother      1:17    ♪♪    text

                                                                                                       Lodnická                                                                                   1:17    ♪♪   text

                                                                                  Jaroslav Ježek & Jiří Voskovec & Jan Werich - noty a texty písní 300 DPI vyčištěné

                                                                                          https://ulozto.cz/!M3n5c6jJlp41/jaroslav-jezek-pisne-album-cislo-1-pdf

                                                                                          https://ulozto.cz/!ge8yIYWdyPeq/jaroslav-jezek-pisne-album-cislo-2-pdf

                                                                                         https://ulozto.cz/file/n8Q90uwaEP9d/jaroslav-jezek-balety-pdf

                                                                                         https://ulozto.cz/!fT7FXBHitpOq/jaroslav-jezek-tance-pdf

                                                                                        Materiály na výrobu dvojCDéčka:

                                                                                       https://ulozto.cz/file/8nWS4nCDzdyX/jaroslav-jezek-songs-cd-1-rar

                                                                                        https://ulozto.cz/file/GYdf9pWMu10y/jaroslav-jezek-songs-cd-2-rar

                                                                                        https://ulozto.cz/file/f7D1U1zBSQ6Y/jaroslavjezek-2cd-final-pdf

                                                                                       

                                                                                          Jaroslav Ježek -Dopisy   https://ulozto.cz/!5tfaXdfVaOJz/jaroslav-jezek-dopisy-pdf                                          

 

                                                                              It is recommended to play them on an electric piano.

                                                                              Doporučuje se  hrát je na elektrickém klavíru.

                                                                              cmelak9875@centrum.cz

web stats