Michal´s Martinů MIDI files collection

                                                                                     You can try to translate the texts via Google translator from Czech language to your one.

 

                                                                           Jaroslav Ježek  Bugatti Step                                                  2:35    ♪♪ 

                                                                                  Isabel Valse                                                                      6:19    ♪♪ 

                                                                                  Equatorial Rag                                                                  2:13    ♪♪ 

                                                                                  Tanec Loutky              The Puppet Dancing                    1:59    ♪♪  

                                                                                  Rapsodie Krvavého Měsíce Bloody Moon Rhapsody  3:56    ♪♪  

 

                                                                                             1. ALBUM
                                                                                  Tři strážníci                 Three Policemen Step                  1:58    ♪♪    text

                                                                                  Zasu                                                                                    3:16    ♪♪   text

                                                                                   Skafandr Fox               Suit Fox                                         3:25   ♪♪    text

                                                                                   Tmavomodrý Svět       The navy-blue world                     3:00    ♪♪   text
                                                                                   Mercedes                                                                    
      1:58    ♪♪   text

                                                                                   Pochod neutrálů             The march of neutralists                    1:22    ♪♪   text 

                                                                                   Prodám Srdce               I´ll sell a heart                              1:39    ♪♪   text

                                                                                   Don Juan - Waltz                                                                2:43    ♪♪   text
                                                                                   Pochod 100% mužů      The march of 100%
man             2:25    ♪♪    text
                                                                                   Pražská Java                  Prague´s Java                       
     1:44    ♪♪   text
                                                                                   Nikdo nic nikdy nemá   No one has ever nothing         
    2:02    ♪♪   text

                                                                                   Ezop & Brabenec          Aesop  and pismire                      2:59    ♪♪    text
                                                                                   Stonožka                       Centipede                               
     2:28    ♪♪    text
                                                                                   Kleopatra                      
Cleopatra                                     2:17    ♪♪    text

                                                                                   Evropa volá                   Europe's calling                           3:49    ♪♪   text 

                                                                                   Peníze nebo Život           Money or life                              2:35    ♪♪    text
                                                                                   Život je jen Náhoda     Life is just a confidence        
        2:56    ♪♪    text
                                                                                    

                                                                                   Proč Nemohu Spát        Why I can´t sleep                        3:33    ♪♪    text

                                                                                   Klobouk ve Křoví         A hat in the shrub                        3:11    ♪♪    text
                                                                                   Minulost přes palubu     The past over the board         
    4:40    ♪♪    text
                                                                                   Zlatá Střední Cesta       Noble middle way                   
     3:01    ♪♪   text
                                                                                   Šaty Dělaj Člověka       Clothes make the man          
       2:21   ♪♪    text

                                                                                   Svítá                               It is getting light                           4:19    ♪♪    text
                                                                                   Když jsem kytici vázala  When I was binding the bouquet  3:14   ♪♪   text

                                                                                   Peklo i Ráj                       Hell as well as Paradise              4:13    ♪♪    text

                                                                                   O Španělsku si Zpívám   About Spain am I singing             2:49    ♪♪    text

                                                                                   Hej, pane králi!            Hey, Mr. King                                2:00    ♪♪    text
                                                                                   Svět Naruby                The world upside down        
            2:58    ♪♪   text
                                                                                   Potopa                           Flooding                                    
     2:55    ♪♪    text
                                                                                   Proti Větru                   Against the storm                           2:33      ♪♪   text 
                                                                                   Nebe na Zemi               Heaven on Earth                   
         2:26    ♪♪    text
                                                                                   David & Goliáš            David and  Goliath                   
    2:36    ♪♪    text
                                                                                   Hej Rup!                       Yo-ho-ho!                                 
     1:50    ♪♪    text
                                                                                   Svět patří nám               The world belongs to us         
     2:06    ♪♪   text
   
                                                                                Civilisace                       Civilisation                                   4:42    ♪♪   text 

 

                                                                                              2. ALBUM                                                                                                   

                                                                                   Vyznání lásky                  The declaration of love                7:34    ♪♪    text
                                                                                   Carioca (Sol Y Umbra)                                                  
       1:52    ♪♪    text

                                                                                   Na Shledanou v Lepších Časech See you in better times   3:20    ♪♪    text

                                                                                   Ze dne na den                From day to day                             3:26    ♪♪   text
                                                                                   Zakázané ovoce            Forbiden fruit                                  2:24    ♪♪    text

                                                                                   Babička Mary               Granny Mary                                  3:37     ♪♪   text 

                                                                                   Kat & Blázen                Hanger & Fool                                2:27    ♪♪    text

                                                                                   Bůh Suď!                       God Knows!                                    1:51    ♪♪    text

                                                                                   Pochod Plebejců            The march of plebeians                  1:02    ♪♪    text                     

                                                                                   V domě straší duch       In this haunted house                      2:44    ♪♪    text 

                                                                                   Teď Ještě Ne               Not Yet Now                                     2:26    ♪♪   text
                                                                                   Slovník Lásky               Love Dictionary                               2:27    ♪♪    text

                                                                                   Don Parola & Don Pandero                                                   2:10     ♪♪   text 

                                                                                   Prázdná náruč                Empty arms                                     2:45    ♪♪    text

                                                                                   Vousatý Svět                 Bearded world                                 1:20    ♪♪   text

                                                                                   Tragédie Vodníkova     The Tragedy of a Water Goblin     2:17    ♪♪   text
                                                                                   Holduj Tanci, Pohybu    Enjoy the Dance, the Movement    2:06    ♪♪    text

                                                                                   Vy nevíte, co je středověk   You don't know what is Middle Ages?  

                                                                                                                                                                                     3:26    ♪♪    text

                                                                                   Konšelská II                                                                            2:25    ♪♪   text 

                                                                                   Co na Světě mám Rád   What I like in this world                  2:43    ♪♪    text

                                                                                   Kolumbovo Vejce           The Egg of Columbus                      2:09    ♪♪    text

                                                                                   Záleží na Nás                  Depens on Us                                  3:23    ♪♪    text                     

                                                                                   Trójský Kůň                    Trojan Horse                                   2:19    ♪♪   text

                                                                                   Rub a Líc                                                                                  2:05    ♪♪   text

                                                                                   Strejček Hlad                 Uncle Hunger                                   2:19    ♪♪   text

                                                                                   P ra-pra-prabába mé Prabáby     The great-great-great grandmother     

                                                                                                                                                                                      1:17    ♪♪    text

                                                                                   Lodnická                                                                                   1:17    ♪♪   text

                                                                                  Jaroslav Ježek & Jiří Voskovec & Jan Werich - noty a texty písní 300 DPI vyčištěné

                                                                                          Jaroslav Ježek - písně - album číslo 1.pdf.torrent

                                                                                         Jaroslav Ježek - písně - album číslo 2.pdf.torrent

                                                                                         Jaroslav Ježek - Balety.pdf.torrent

                                                                                          Jaroslav Ježek - Tance.pdf.torrent

                                                                                  Materiály na výrobu dvojCDéčka:

                                                                                       https://ulozto.cz/file/8nWS4nCDzdyX/jaroslav-jezek-songs-cd-1-rar

                                                                                        https://ulozto.cz/file/GYdf9pWMu10y/jaroslav-jezek-songs-cd-2-rar

                                                                                        https://ulozto.cz/file/f7D1U1zBSQ6Y/jaroslavjezek-2cd-final-pdf

                                                                                       

                                                                                          Jaroslav Ježek - Jaroslav Ježek - Dopisy.pdf.torrent                                         

 

                                                                              It is recommended to play them on an electric piano.

                                                                              Doporučuje se  hrát je na elektrickém klavíru.

                                                                              cmelak9875@centrum.cz

web stats